GLI Westland

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

De GLI is een 2-jarig programma dat aangeboden wordt door een samenwerkingsverband tussen een leefstijlcoach, diëtist en fysiotherapeut.  De GLI wordt op 2 locaties binnen het Westland gegeven, in Naaldwijk en ‘s-Gravenzande.

In onze regio is er gekozen voor de Beweegkuur als GLI. De Beweegkuur is een leefstijlprogramma waar u kunt leren om gezonder te leven en u goed te voelen. In dit 2-jarige traject staat het stimuleren van bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering centraal. Het programma start met een kennismaking en intake met de leefstijlcoach. De leefstijlcoach bespreekt met u uw motivatie om mee te doen én uw persoonlijke doelen op het gebied van gezondheid. De uitkomst van de intake bepaalt of u met het vervolg van het programma kunt starten. Als u door kunt met het programma, start de coaching van de leefstijlcoach, fysiotherapeut en diëtiste.

Voor wie is GLI bedoeld?

Voorwaarden voor verwijzing naar GLI BeweegKuur:

 • De patiënt is boven de 18 jaar en voldoet aan één van de landelijk opgestelde inclusiecriteria:
  • BMI tussen 25 en 30 kg/m² icm een grote buikomvang (≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen);
  • BMI tussen 25 en 30 kg/m², met een normale buikomvang, icm comorbiditeit (=hypertensie, dyslipidemie, diabetes, cardiovasculaire aandoeningen, artrose, slaapapneu);
  • BMI vanaf 30 kg/m² ongeacht buikomvang, ongeacht comorbiditeit*;
   De patiënt heeft voldoende motivatie om voor twee jaar aan GLI BeweegKuur deel te nemen.
 • De patiënt heeft andere opties geprobeerd om de leefstijl te veranderen en hier niet het gewenste resultaat behaald.

GLI Wateringen en Naaldwijk

In samenwerking met de leefstijlcoaches en fysiotherapeuten van Hofland – van Geest hebben wij binnen GLI Westland 2 teams ontwikkeld; een team in Wateringen en een team in Naaldwijk. U kunt zich aanmelden via info@hoflandvangeest.nl of telefoon nummer 0174-200020 en starten met een intake voor een screenen of wordt voldaan aan de voorwaarden voor deelname. Klik hier voor de folder van GLI Wateringen.