FAQ

Frequently Asked Questions

Wat kan ik verwachten tijdens een eerste afspraak?

/p>

Het eerste consult zal bestaan uit een intakegesprek en zal ongeveer 60-90 minuten duren, waarbij:

  • Doelstellingen worden bepaald
  • Het huidige voedingspatroon en bewegingspatroon worden besproken
  • Eventuele klachten in kaart worden gebracht
  • Het gewicht, buikomvang en/of vetpercentage worden gemeten
  • je heeft de mogelijkheden om al uw vragen over voeding stellen

Hierna ontvang je een persoonlijk voedingsadvies en indien wenselijk een voorbeelddagmenu.

Wat moet ik tijdens het eerste gesprek meenemen?

Het verwijsformulier (indien van toepassing), een geldig identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs) en het zorgverzekeringpasje. Wanneer er medicijnen worden gebruikt, is het nog makkelijk om een medicijnlijstje mee te nemen.

Hoe kan ik mijn afspraken afzeggen als ik verhinderd ben?

De afspraak dient tenminste 24 uur van te voren te worden geannuleerd per telefoon (06-20111730) of e-mail (info@jennyhofstede.nl). De kosten worden dan niet in rekening gebracht en er kan een andere afspraak met je gemaakt worden. Bij een latere afmelding zijn wij genoodzaakt de geplande consulttijd in rekening te brengen.

Wat is een diëtist?

Een diëtist is een specialist op het gebied van voeding, zowel bij ziekte als gezondheid. Iemand kan bij een diëtist terecht voor begeleiding bij het afvallen, maar ook voor voedingsadvies bij medische klachten zoals een hoge bloeddruk of hoog cholesterolgehalte, diabetes, voedselallergie en het prikkelbare darm syndroom.

De titel diëtist is een beschermde titel. De titel ‘diëtist’ mag alleen gebruikt worden door degene die de vierjarige hbo-opleiding ‘Voeding en Diëtetiek‘ hebben afgerond. Daarnaast staan diëtisten geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici, waar zij vijfjaarlijks aan bepaalde kwaliteitsnormen dienen te voldoen. Hierdoor is de diëtist verplicht zich bij- en na te scholen en daardoor altijd op de hoogte van de laatste wetenschappelijke inzichten.

Wat is het verschil tussen een diëtist en een gewichtsconsulent?

De naam ‘diëtist’ is bij de wet beschermd. Een diëtist heeft een vierjarige hbo-opleiding gevolgd en staat ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici. Daarnaast zijn diëtisten verplicht na hun opleiding op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en methodieken door het regelmatig volgen van (bij)scholingen. Bovendien handelen diëtisten op wetenschappelijke basis. Diëtisten zijn bevoegd om adviezen te geven over een gezonde leefstijl, maar zij mogen ook mensen met een ziekte of aandoeningen begeleiden. Een gewichts- of voedingsconsulent heeft een cursus gevolgd en mag alleen voedingsadviezen geven aan gezonde mensen.

Heb ik een verwijsbrief nodig?

De praktijk is direct toegankelijk, waardoor een verwijsbrief vanaf 2020 niet meer nodig is. Om in aanmerking te komen voor ketenzorg, is een verwijsbrief wel noodzakelijk.

Het werken met verwijsbrieven kan prettig zijn vanwege de belangrijke informatie voor ons, zoals de officiële diagnose en belangrijke bijbehorende onderzoeksresultaten. Daarnaast bevordert de verwijsbrief het contact met de verwijzend arts. Wij kunnen een duidelijke rapportage sturen met onze bevindingen.