GLI Westland

De Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)

De GLI is een 2-jarig programma dat aangeboden wordt door een samenwerkingsverband tussen een leefstijlcoach, diëtist en fysiotherapeut.  De GLI wordt vanuit Naaldwijk en Wateringen aangeboden.

In onze regio is er gekozen voor de Beweegkuur als GLI. De Beweegkuur is een leefstijlprogramma waar u kunt leren om gezonder te leven en u goed te voelen. In dit 2-jarige traject staat het stimuleren van bewegen, gezonde voeding en gedragsverandering centraal. Het programma start met een kennismaking en intake met de leefstijlcoach. De leefstijlcoach bespreekt met u uw motivatie om mee te doen én uw persoonlijke doelen op het gebied van gezondheid. De uitkomst van de intake bepaalt of u met het vervolg van het programma kunt starten. Als u door kunt met het programma, start de coaching van de leefstijlcoach, fysiotherapeut en diëtiste.

Voor wie is GLI bedoeld?

Voorwaarden voor verwijzing naar GLI BeweegKuur:

 • De patiënt is boven de 18 jaar en voldoet aan één van de landelijk opgestelde inclusiecriteria:
  • BMI tussen 25 en 30 kg/m² icm een grote buikomvang (≥ 88 cm voor vrouwen; ≥ 102 cm voor mannen);
  • BMI tussen 25 en 30 kg/m², met een normale buikomvang, icm comorbiditeit (=hypertensie, dyslipidemie, diabetes, cardiovasculaire aandoeningen, artrose, slaapapneu);
  • BMI vanaf 30 kg/m² ongeacht buikomvang, ongeacht comorbiditeit*;
   De patiënt heeft voldoende motivatie om voor twee jaar aan GLI BeweegKuur deel te nemen.
 • De patiënt heeft andere opties geprobeerd om de leefstijl te veranderen en hier niet het gewenste resultaat behaald.

GLI Wateringen en Naaldwijk

In samenwerking met de leefstijlcoaches en fysiotherapeuten van Hofland – van Geest hebben wij binnen GLI Westland 2 teams ontwikkeld; een team in Wateringen en een team in Naaldwijk. U kunt zich aanmelden via info@hoflandvangeest.nl of telefoon nummer 0174-200020 en starten met een intake voor een screenen of wordt voldaan aan de voorwaarden voor deelname. Klik hier voor de folder van GLI Wateringen.