Tarieven & Vergoedingen

Zorgverzekeraar

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten, waardoor 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Voor de dieetadvisering geldt eerst het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.

Mocht 3 uur dieetbehandeling niet toereikend zijn, dan vergoeden de meeste aanvullende zorgverzekeringen extra behandeluren. Wilt u weten in hoeverre uw aanvullende zorgverzekering dieetadvisering vergoedt, raadpleeg dan uw polis of klik op de onderstaande button.

Ketenzorg

De voedingsadviezen bij Diabetes Mellitus type II, COPD en Vasculair Risicomanagement (VRM) vallen onder de ketenzorg. Bij ketenzorg wordt de dieetbehandelingen in zijn geheel vergoed. Ook gaan de kosten gaan niet van het eigen risico af. Ketenzorg is een samenwerkingsverband die bestaat uit verschillende disciplines zoals huisartsen, fysiotherapeuten, praktijkondersteuners, diëtisten en longspecialisten. Voor ketenzorg is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk met daarop aangegeven dat het om ketenzorg gaat. Om te weten of u recht heeft op vergoeding kunt u contact opnemen met de huisarts of diëtist.

Tarieven 2023

Heeft u geen recht (meer) op vergoeding van uw zorgverzekeraar? Dan geldt het vastgestelde tarief van €19,00 per kwartier. U zult na de consulten een factuur ontvangen.

Eerste consult: € 76,00 tot € 114,00 (afhankelijk van de duur van het consult).
Vervolgconsult: Gebruikelijk €19,00 tot €38,00 (afhankelijk van de duur van het consult).
Huisbezoek: tarief wordt in overleg vastgesteld, afhankelijk van uw woonplaats.

Wanneer het eigen risico door de zorgverzekering in rekening wordt gebracht hanteert de verzekering een eigen tarief, dit kan iets afwijken van bovenstaande.

Is een verwijsbrief nodig?

De praktijk is direct toegankelijk, waardoor een verwijsbrief vanaf 2020 niet meer nodig is. Om in aanmerking te komen voor ketenzorg, is een verwijsbrief wel noodzakelijk.

Het werken met verwijsbrieven kan prettig zijn vanwege de belangrijke informatie voor ons, zoals de officiële diagnose en belangrijke bijbehorende onderzoeksresultaten. Daarnaast bevordert de verwijsbrief het contact met de verwijzend arts. Wij kunnen een duidelijke rapportage sturen met onze bevindingen.